สำรวจความงดงามของไต้หวันด้วยทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นการเดินทางอันน่าหลงใหลในไต้หวัน ด้วยแพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน โดย AirTravelAsia

ร่วมดื่มด่ำไปกับความมหัศจรรย์ของวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของไต้หวันและความงามอันน่าทึ่งของทิวทัศน์ในไต้หวันได้อย่างลงตัว นับตั้งแต่ถนนที่มีชีวิตชีวาของไทเป ไปจนถึงชายฝั่งอันเงียบสงบของทะเลสาบสุริยันจันทรา กับแพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ไฟไหม้ โดย AirTravelAsia ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกช่วงเวลาในไต้หวันสามารถช่วยสร้างความทรงจำและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวกับทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ไฟไหม้ โดย AirTravelAsia ที่ดีที่สุดในทุกการเดินทางให้กับคุณได้อย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัวร์ไต้หวัน
โทร. 081-973-9999 , 080-314-3344

 

 

ทัวร์ไต้หวัน 

 

ทัวร์ยอดนิยม 

TAIWAN TAIPAE ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101รหัสทัวร์62131ราคาเริ่มต้น
13,999.-


ที่เที่ยว
14


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
4


กิจกรรม
3


จุดถ่ายรูป
10


มื้ออาหาร
3


วันอิสระ
-

• อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น เ จี ย ง ไ ค เ ช ก ( C h i a n g K a i - S h e k M e m o r i a l H a l l )
เป็ นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวันและสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป
• ตลาดปลาไทเป(TaipeiFishMarket) แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวันลักษณะเป็
• เที่ยวชมบ่อน้าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Thermal
Valley)อุณภูมิของน้าสูงเกือบร้อยองศา

TAIWAN TAIPAE ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา โรงแรม 4 ดาว | รหัสทัวร์62132ราคาเริ่มต้น
17,999.-


ที่เที่ยว
8


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
2


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
10


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ตลาดปลาไทเป(TaipeiFishMarket) แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
• ช้อปปิ้งสุดเพลินตลาดซีเหมินติง


ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน | รหัสทัวร์62133ราคาเริ่มต้น
17,888.-


ที่เที่ยว
9


จำนวนวัน
5 วัน 4คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
2


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
10


มื้ออาหาร
8


วันอิสระ
-

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang
Kai-Shek Memorial Hall)
•  ร้านขนมพายสัปปะรด ร้านชา
ช้อปปิ้งสุดเพลินตลาดซีเหมินติง


ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน | รหัสทัวร์62134ราคาเริ่มต้น
16,888.-


ที่เที่ยว
7


จำนวนวัน
4 วัน 3คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
3


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
7


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน (Zhingbin FishingHarbor)
•  หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง
( พีเรียดนี้เต็ม หรือปิดกรุ๊ปไปแล้วค่ะ )


ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน | รหัสทัวร์62135ราคาเริ่มต้น
15,888.-


ที่เที่ยว
11


จำนวนวัน
4 วัน 3คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
2


กิจกรรม
3


จุดถ่ายรูป
7


มื้ออาหาร
5


วันอิสระ
-

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek
Memorial Hall)
• เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน (Zhingbin FishingHarbor)
•  หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง


ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) | รหัสทัวร์62136ราคาเริ่มต้น
14,990.-


ที่เที่ยว
16


จำนวนวัน
4 วัน 3คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
4


กิจกรรม
3


จุดถ่ายรูป
16


มื้ออาหาร
5


วันอิสระ
-

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek
Memorial Hall)
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
•  หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง


GoodTaiwan ไทเปไทจงจิ่วเฟิ่นซือเฟิ่นทะเลสาบสุริยัจันทรา4D3N | รหัสทัวร์62137ราคาเริ่มต้น
16,888.-


ที่เที่ยว
12


จำนวนวัน
4 วัน 3คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
3


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
12


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

• เช็คอินแลนด์มาร์คหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น  
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 
•  ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจงPink Season Taiwan ไทเปไทจงจิ่วเฟิ่นซือเฟิ่นทะเลสาบสุริยัจันทรา | รหัสทัวร์62138ราคาเริ่มต้น
16,888.-


ที่เที่ยว
11


จำนวนวัน
4 วัน 3คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
4


กิจกรรม
2


จุดถ่ายรูป
12


มื้ออาหาร
6


วันอิสระ
-

• อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็คเช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 
• ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

•  
เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น 

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 67