ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

Vietjet Air
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) | รหัสทัวร์62136


• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek
Memorial Hall)

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง


ที่เที่ยว
16


จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน


โรงแรม
  


ช้อปปิ้ง
4


กิจกรรม
3


จุดถ่ายรูป
16


มื้ออาหาร
5


วันอิสระ
-

สายการบินรายละเอียดทัวร์ : เดินทาง 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 

 

วันที่ 2 : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง –ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วัดเหวินหวู่

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง

 

วันที่ 3 : เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)

ย่านซีเหมินติง

 

 

วันที่ 4 : ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสําอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน– สนามบินสุวรรณภูมิ

ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101

วัดหลงซาน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย 

 

 

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1  -
2  
3
4

 มื้อนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว   มื้ออิสระ


โรงแรมที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 LIDO FORESTRY SPA RESORT  
2 STAY HOTEL TAICHUNG    
3 CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI    
4 - -

 


อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(ห้องล่ะ2-3ท่าน)
ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า6ปี)
พักเดี่ยว สถานะ
04 – 10 ตุลาคม 2566 16,990 16,990 5,000 จองด่วน
05 – 08 ตุลาคม 2566 17,990 17,990 5,000 จองด่วน
06 – 09 ตุลาคม 2566 17,990 -17,990 5,000 จองด่วน
07 – 10 ตุลาคม 2566 17,990 -17,990 5,000 จองด่วน
12 – 15 ตุลาคม 2566 20,990 -20,990 5,000 จองด่วน
13 – 16 ตุลาคม 2566 21,990 -21,990 5,000 จองด่วน
14 – 17 ตุลาคม 2566 20,990 -20,990 5,000 จองด่วน
18 – 21 ตุลาคม 2566 20,990 -20,990 5,000 จองด่วน
19 – 22 ตุลาคม 2566 20,990 -20,990 5,000 จองด่วน
20 – 23 ตุลาคม 2566 21,990 -21,990 5,000 จองด่วน
21 – 24 ตุลาคม 2566 21,990 -21,990 5,000 จองด่วน
22 – 25 ตุลาคม 2566 20,990 -20,990 5,000 จองด่วน
23 – 26 ตุลาคม 2566 20,990 -20,990 5,000 จองด่วน
24 – 27 ตุลาคม 2566 17,990 -17,990 5,000 จองด่วน
25 – 28 ตุลาคม 2566 17,990 -17,990 5,000 จองด่วน